Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba:
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Pravilnik o nazivih in pooblastilih pomorščakov (33. člen) (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07 in 36/09)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: