Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba: Djordjo Mihajlica tel: 01/ 478 81 73 e-pošta: djordjo.mihajlica(at)gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Pravilnik o nazivih in pooblastilih pomorščakov (25. člen) (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07 in 36/09)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: