Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Pooblaščeni prostorski načrtovalec z licenco »KA«

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba:
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Zakon o urejanju prostora (158. člen) - Zakon o graditvi objektov (130, 131. člen)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: