Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Pooblaščenec za varstvo okolja

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kontaktna oseba: Hermina Oberstar 01 309 42 45 hermina.oberstar@gov.si Tomaž Hrastar 01 478 92 55 tomaz.hrastar@gov.si Janja Gregorin Ravnikar 01 478 73 15 janja.gregorin-ravnikar@gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: