Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Laboratorijski sodelavec v zdravstveni dejavnosti II

Številka seznama: Seznam 2b
Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Kontaktna oseba: Tina Jamšek
Kratek opis:
Pravna podlaga:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (62, 64. člen)

(Uradni list RS, št.: 36/04 – uradno prečiščeno besedilo)

- Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

(Uradni list RS, št.: 33/04  in 38/06)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: