Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Geodet

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Inženirska zbornica Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba:
Kratek opis:
Pravna podlaga:

Zakon o geodetski dejavnosti - ZGeoD1(Uradni list RS, št. 77/10) - (12. člen, 13. člen, 16. člen)

- Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev (Uradni list RS, št. 11/2011)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: