Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Zdravilec

Številka seznama: Seznam 2b
Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Kontaktna oseba: Tina Jamšek, 01/ 478 69 01, tina.jamsek@gov.si Zdenka Tičar, zdenka.ticar@gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: