Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Strokovni vodja avtošole

Številka seznama: Seznam 2a
Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba: Djordjo Mihajlica tel: 01/ 478 81 73 e-pošta: djordjo.mihajlica(at)gov.si Pavli Koc rel: 01/ 478 70 46 e-pošta: pavli.koc@gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: