Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba: Djordjo Mihajlica 01 478 81 73, djordjo.mihajlica@gov.si Pavli Koc 01 478 70 46, pavli.koc@gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: