Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Druga specializirana gradbena dela

Številka seznama: Seznam 4
Pristojni organ: Obrtno podjetniška zbornica slovenije  /  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kontaktna oseba: Jana Verač jana.verac@ozs.si, Alma Ćeman alma.ceman@ozs.si, Božena Germelj Drstvenšek bozena.germelj@ozs.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: