Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Veterinar

Številka seznama: Seznam 5
Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kontaktna oseba: Hermina Oberstar, 01/478 92 21 hermina.oberstar(at)gov.si Tomaž Hrastar, 01/ 478 92 55 tomaz.hrastar(at)gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
-Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Ur. l. RS, št. 71/08)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: