Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila

Številka seznama: Seznam 4
Pristojni organ: Obrtno podjetniška zbornica slovenije  /  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kontaktna oseba:
Kratek opis:
Pravna podlaga:
Uredba o obrtnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 63/2013)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: