Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

Številka seznama: Seznam 4
Pristojni organ: Obrtno podjetniška zbornica slovenije  /  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kontaktna oseba: Bojanka Velepič, 01/400 35 13, bojanka.velepic(at)gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Uredba o obrtnih deljavnostih  (Uradni list RS, št. 63/2013)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: