Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Radijski operater s splošnim pooblastilom

Številka seznama: Seznam 2c
Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba:
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Pravilnik o nazivih in pooblastilih pomorščakov (37. člen) (Uradni list RS, št. 89/05 in 95/07)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: