Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Spremljevalec izrednega prevoza

Številka seznama: Seznam 2c
Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba: Djordjo Mihajlica tel: 01/ 478 81 73 e-pošta: djordjo.mihajlica(at)gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Zakon o varnosti cestnega prometa (70. člen) (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: