Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Upravljalec kogeneracijskega postrojenja

Številka seznama: Seznam 2b
Pristojni organ: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kontaktna oseba: Bojanka Velepič, 01/400 35 13, bojanka.velepic(at)gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Energetski zakon (7.b člen) (Uradni list RS, št. 27/07-UPB2 in 70/08) - Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (17. člen) (Uradni list RS, št. 41/09)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: