Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Turistični vodnik turističnega območja

Številka seznama: Seznam 2b
Pristojni organ: GZS - Turistično gostinska zbornica  /  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kontaktna oseba: Snežana Škerbinc, 01/589 82 23, snezana.skerbin(at)gzs.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Zakon o spodbujanju in razvoju turizma
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: