Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Prodajalec

Številka seznama: Seznam 2b
Pristojni organ: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kontaktna oseba: Bojanka Velepič, 01/400 35 13, bojanka.velepic(at)gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Zakon o trgovini - Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovskih opravil
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: