Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Arhivski tehnik

Številka seznama: Seznam 2b
Pristojni organ: Ministrstvo za kulturo
Kontaktna oseba:
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (89. člen) (Uradni list RS, št.: 30/06) - Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (3.-9. členi) (Uradni list RS št.: 101/08) - Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Poglavje III Izpit, 8.-19. člen, ter priloga Izpitni predmetnik) (Uradni list, št.: 101/08)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: