Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Prodajalec fitofarmacevtskih sredstev

Številka seznama: Seznam 2b
Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kontaktna oseba: Hermina Oberstar, 01/478 92 21 hermina.oberstar(at)gov.si Tomaž Hrastar, 01/ 478 92 55 tomaz.hrastar(at)gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS št.: 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) - Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s FFS - Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: