Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Laborant v vzgoji in izobraževanju

Številka seznama: Seznam 2b
Pristojni organ: Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
Kontaktna oseba:
Kratek opis:
Pravna podlaga:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D) - 92., 94., 96., 97. in 99. člen

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) – 33. člen

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/2011, 10/2012 in 92/2012) – 5. člen

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 48/11 in 92/12) – 8. člen

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 74/02, 72/07 in 89/08) – 4. člen
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: