Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

Številka seznama: Seznam 2b
Pristojni organ: Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
Kontaktna oseba:
Kratek opis:
Pravna podlaga:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 92. člen

   (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09)

- Zakon o vrtcih - 40. člen

   (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 25/08)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: