Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Strokovni delavec varstva narave

Številka seznama: Seznam 2b
Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba: Pavli Koc, 01/420 23 75, pavli.koc(at)gov.si Sabina Jereb, 01/420 23 95, sabina.jereb(at)gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Zakon o ohranjanju narave (114. člen)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: