Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Strokovni delavec, ki opravlja socialno varstvene storitve

Številka seznama: Seznam 2a
Pristojni organ: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kontaktna oseba:
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Zakon o socialnem varstvu (69. člen) (Ur. l. RS, št. 3/07)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: