Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Glavni analitik semena

Številka seznama: Seznam 2a
Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kontaktna oseba: Hermina Oberstar, 01/478 92 21 hermina.oberstar(at)gov.si Tomaž Hrastar, 01/ 478 92 55 tomaz.hrastar(at)gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-UPB1, Uradni list RS, št. 25/05 - uradno prečiščeno besedilo in 41/09) - Pravilnik o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom (Uradni list RS, št. 93/05 in 44/07)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: