Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Vzgojitelj predšolskih otrok

Številka seznama: Seznam 2a
Pristojni organ: Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
Kontaktna oseba: Andreja Smuck,, 01/400 52 24, andreja.smuck(at)gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 92. člen (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) - Zakon o vrtcih - 40. člen (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 25/08)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: