English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov Pristojni organi Kodeks ravnanja Natisni

Kodeks ravnanja

V pomoč pri vodenju postopkov in v izogib napačnim interpretacijam Direktive2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, je skupina koordinatorjev iz vseh držav članic EU, odobrila Kodeks ravnanja. 

Dokument ni pravno zavezujoč instrument, temelji pa na sami direktivi in Pogodbi o Evropski Skupnosti, kot sta razloženi v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti.

V Kodeksu ravnanja, ki ga je 30. 4. 2010 odobrila skupina koordinatorjev za direktivo 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, so opredeljene nacionalne upravne prakse, ki sodijo pod direktivo 2005/36/ES. Kodeks ni pravno zavezujoč dokument, vendar temelji na Direktivi 2005/36/ES in Pogodbi ES, kot sta razloženi v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti.

Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.