English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov PRIHAJATE v Slovenijo Pristojni organi za posamezne poklice Natisni

Pristojni organi (ministrstva ali drugi pristojni organi z javnim pooblastilom)

Pristojen organ je odgovoren za posamezen reguliran poklic. Pristojni organi so lahko ministrstva ali pa strokovne zbornice in druge organizacije, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje določenih nalog določenih v področnem zakonu. Ta organ določa, ali lahko in na kakšen način lahko opravljate poklic v Sloveniji.


1. MINISTRSTVO ZA FINANCE
Naslov: Župančičeva 3, 1502 Ljubljana
Telefon: 01 369 52 00
Faks: 01 369 66 59
Spletna stran: http://www.mf.gov.si
E-pošta: gp.mf@gov.si
Kontakt:
Marija Janc 01 369 60 11 | marija.janc@mf-rs.si
Miran Gostiša 01 369 69 04 | miran.gostisa@mf-rs.si
Emilija Guštin 01 369 66 23 | emilija.gustin@mf-rs.si
Valentina Slana Husu 01 369 68 67 | valentina.slana-husu@mf-rs.si

 

2. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 471 22 11
Faks: 01 471 29 78
Spletna stran: http://www.mo.gov.si
E-pošta: glavna.pisarna@mors.si
Kontakt:
Tatjana Ponikvar 01 471 14 56 | tatjana.ponikvar@mors.si
Mojca Grašič
                         | mojca.grasic@mors.si
Darja Žličar 01 471 23 96 | darja.zlicar@urszr.si

 

3. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Naslov: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 400 33 11
Faks: 01 433 10 31
Spletna stran: http://www.mgrt.gov.si
E-pošta: gp.mg@gov.si
Kontakt:
Bojanka Velepič
Adriana Čegec
01 400 35 13 | bojanka.velepic@gov.si
01 400 32 53   adriana.cegec@gov.si

 

4. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
Naslov: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 478 90 00
Faks: 01 478 90 21
Spletna stran: http://www.mko.gov.si
E-pošta: gp.mko@gov.si
Kontakt:
Hermina Oberstar 01 309 42 45 | hermina.oberstar@gov.si
Tomaž Hrastar 01 478 92 55 | tomaz.hrastar@gov.si
Janja Gregorin Ravnikar
01 478 73 15   janja.gregorin-ravnikar@gov.si


5. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
Naslov: Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
Telefon: 01 478 80 00
Faks: 01 478 81 39
Spletna stran: http://www.mzip.gov.si
E-pošta: gp.mzip@gov.si
Kontakt:
Djordjo Mihajlica 01 478 81 73 | djordjo.mihajlica@gov.si
Pavli Koc 01 478 70 46 | pavli.koc@gov.si

 

6. MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Naslov: Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 400 54 00
Faks: 01 400 53 29
Spletna stran: http://www.mizs.gov.si
E-pošta: gp.mizs@gov.si
Kontakt:
Andreja Schmuck (šolstvo, izobraževanje)
01 400 52 24 | andreja.schmuck@gov.si
Samo Košir (šport)
01 400 52 44  samo.kosir@gov.si 

7. MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 369 59 00

Faks: 01 369 59 01

Spletna stran: http://www.mk.gov.si
E-pošta: gp.mk@gov.si
Kontakt:

Ciril  Baškovič (kultura)01 400 79 54, 031 300 631 | ciril.baskovic@gov.si 
8. MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Naslov: Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 478 60 01
Faks: 01 478 60 58
Spletna stran: http://www.mz.gov.si
E-pošta: gp.mz@gov.si
Kontakt:
Majda Lazar  01 400 69 07   majda.lazar@gov.si
Zdenka Tičar zdenka.ticar@gov.si

 

9. MINISTSTVO ZA PRAVOSODJE 
Naslov: Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 369 52 00
Faks: 01 369 57 83
Spletna stran: http://www.mp.gov.si
E-pošta: gp.mp@gov.si
Kontakt:
Sara Regancin 01 369 53 85 | sara.regancin@gov.si
Marija Atelšek 01 369 52 83 | marija.atelsek@gov.si

 

10. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Naslov: Štefanova 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 428 40 00
Faks: 01 251 43 30
Spletna stran: http://www.mnz.gov.si
E-pošta: gp.mnz@gov.si
Kontakt:
Boris Grilc
| boris.grilc@gov.si

 

11. MINISTSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Naslov: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 369 77 00
Faks: 01 369 78 32
Spletna stran: http://www.mddsz.gov.si
E-pošta: gp.mddsz@gov.si

 

12. ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Naslov: Vegova 8, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 242 06 70
Faks: 01 242 06 80
Spletna stran: http://www.zaps.si
E-pošta: zaps@zaps.si
Kontakt:
Andreja Divjak 01 242 06 76 | andreja.divjak@zaps.si

 

13.  INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Naslov: Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 547 33 40
Faks: 01 547 33 20
Spletna stran: http://www.izs.si
E-pošta: izs@izs.si
Kontakt:
Renata Gomboc 01 547 33 11 | renata.gomboc@izs.si
Neža Časl 01 547 33 26 | neza.casl@izs.si
Martina Babnik 01 547 33 19 | martina.babnik@izs.si

 

14. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA
Naslov: Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 58 30 500
Faks: 01 50 59 270
Spletna stran: http://www.ozs.si
E-pošta: info@ozs.si
Kontakt:
Jana Verač
 | jana.verac@ozs.si
Alma Ćeman
 | alma.ceman@ozs.si
Božena Germelj Drstvenšek
 | bozena.germelj@ozs.si15.  DETEKTIVSKA ZBORNICA  REPUBLIKE SLOVENIJE
Naslov: Stegne 21, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 511 39 60
Faks: 01 511 39 61
Spletna stran: http://www.detektivska-zbornica-rs.si
E-pošta: detektivska-zbornica@siol.net
Kontakt:
Mitja Klavora

01 511 36 60    detektivska-zbornica@siol.net

Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.