English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov PRIHAJATE v Slovenijo Kontaktna točka Natisni

Kontaktna točka

Nacionalna kontaktna točka za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij v Republiki Sloveniji je 

 • MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
  Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
  T: +386 1 369 76 04
  F: +386 1 369 76 69
  E: ppk.mddsz(at)gov.si

Z vašimi vprašanji pa se lahko direktno obrnete na:

 • Irena Kuntarič Hribar
  vodja Sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje
  T: +386 1 369 76 04
  F: +386 1 369 76 69
  E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si

Naloge kontaktne točke:

 • vam in kontaktnim točkam drugih držav članic EU, EGP in Švicarski konfederaciji sporoča podatke, potrebne za priznavanje poklicnih kvalifikacij po  zakonu, vključno s podatki o predpisih, ki urejajo socialno varnost, in kodeksi poklicne etike;
 • v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi ter drugimi pristojnimi organi in drugimi kontaktnimi točkami vam pomaga pri uveljavljanju vaših pravic.
Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.