English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov PRIHAJATE v Slovenijo Evidenca reguliranih poklicev Seznam 2c Natisni

Seznam 2c

Poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva potrdilo o kompetentnosti.

Regulirani poklic oz. dejavnost Ministrstvo pristojno za reguliranje poklica
1 Analitik semena Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2 Častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 Ministrstvo za infrastrukturo
3 Čebelar Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
4 Član posadke v sestavi krovne straže Ministrstvo za infrastrukturo
5 Član posadke v sestavi strojne straže Ministrstvo za infrastrukturo
6 Jamski vodnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
7 Kontrolorji, selekcionerji, nadkontrolorji, ocenjevalci domačih živali in drugi izvajalci strokovnih nalog v živinoreji Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
8 Ladijski kuhar Ministrstvo za infrastrukturo
9 Mornar – motorist Ministrstvo za infrastrukturo
10 Nadzornik na smučišču Ministrstvo za notranje zadeve
11 Operater varnostno - nadzornega centra Ministrstvo za notranje zadeve
12 Pokuševalec za organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
13 Polnilec tehničnih plinov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
14 Poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 Ministrstvo za infrastrukturo
15 Poveljnik jahte z bruto tonažo do 500 Ministrstvo za infrastrukturo
16 Poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 Ministrstvo za infrastrukturo
17 Preglednik semenskih posevkov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
18 Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij Ministrstvo za infrastrukturo
19 Radijski operater s splošnim pooblastilom Ministrstvo za infrastrukturo
20 Radijski operater z omejenim pooblastilom Ministrstvo za infrastrukturo
21 Ribič Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
22 Spremljevalec izrednega prevoza Ministrstvo za infrastrukturo
23 Stikalničar v industriji Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
24 Tehnični preglednik za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite Uprava RS za zaščito in reševanje  /  Ministrstvo za obrambo
25 Tolmač znakovnega jezika Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
26 Upravljalec centralnega ogrevanja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
27 Upravljalec črpalnih naprav Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
28 Upravljalec industrijske peči Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
29 Upravljalec klimatizacije in prezračevanja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30 Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
31 Upravljalec kotla Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
32 Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
33 Upravljalec plinskih naprav Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
34 Upravljalec priprave vode Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
35 Varnostni nadzornik Ministrstvo za notranje zadeve
36 Varnostni tehnik Ministrstvo za notranje zadeve
37 Varnostnik Ministrstvo za notranje zadeve
38 Varnostnik čuvaj Ministrstvo za notranje zadeve
39 Varnostnik telesni stražar Ministrstvo za notranje zadeve
40 Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih Ministrstvo za infrastrukturo
41 Vzorčevalec semenskega materiala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.