English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov PRIHAJATE v Slovenijo Evidenca reguliranih poklicev Seznam 2b Natisni

Seznam 2b

Poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva spričevalo.

Regulirani poklic oz. dejavnost Ministrstvo pristojno za reguliranje poklica
1 Arhivski tehnik Ministrstvo za kulturo
2 Častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW Ministrstvo za infrastrukturo
3 Častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več Ministrstvo za infrastrukturo
4 Častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več Ministrstvo za infrastrukturo
5 Dispečer stabilnih naprav električne vleke Ministrstvo za infrastrukturo
6 Dispečer v daljinskem ogrevanju Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
7 Dispečer v elektroenergetskem sistemu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
8 Dispečer v plinovodnem sistemu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
9 Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW Ministrstvo za infrastrukturo
10 Farmacevtski tehnik Ministrstvo za zdravje
11 Gorski vodnik Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
12 Kemijski tehnik Ministrstvo za zdravje
13 Knjižničar Ministrstvo za kulturo
14 Konservatorsko-restavratorski tehnik Ministrstvo za kulturo
15 Kretnik Ministrstvo za infrastrukturo
16 Laborant v vzgoji in izobraževanju Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
17 Laboratorijski sodelavec v zdravstveni dejavnosti II Ministrstvo za zdravje
18 Laboratorijski tehnik Ministrstvo za zdravje
19 Odjavnik Ministrstvo za infrastrukturo
20 Organizator v vzgoji in izobraževanju Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
21 Pomočnik strojevodje Ministrstvo za infrastrukturo
22 Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
23 Pomorski agent Ministrstvo za infrastrukturo
24 Poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000 Ministrstvo za infrastrukturo
25 Preglednik vagonov Ministrstvo za infrastrukturo
26 Premikač Ministrstvo za infrastrukturo
27 Prodajalec Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
28 Prodajalec fitofarmacevtskih sredstev Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
29 Progovni čuvaj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30 Progovni prometnik Ministrstvo za infrastrukturo
31 Prometnik Ministrstvo za infrastrukturo
32 Prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000 Ministrstvo za infrastrukturo
33 Reševalec iz vode Uprava RS za zaščito in reševanje  /  Ministrstvo za obrambo
34 Serviser ročnih in prevoznih gasilnih aparatov Uprava RS za zaščito in reševanje  /  Ministrstvo za obrambo
35 Sprevodnik Ministrstvo za infrastrukturo
36 Stikalničar v elektroenergetskem sistemu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
37 Strojevodja Ministrstvo za infrastrukturo
38 Strokovni delavec varstva narave Ministrstvo za infrastrukturo
39 Strokovni sodelavec, ki opravlja socialno varstvene storitve Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
40 Tehnik zdravstvene nege Ministrstvo za zdravje
41 Trgovski poslovodja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
42 Turistični spremljevalec GZS - Turistično gostinska zbornica  /  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
43 Turistični vodnik GZS - Turistično gostinska zbornica  /  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
44 Turistični vodnik turističnega območja GZS - Turistično gostinska zbornica  /  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
45 Učitelj praktičnega pouka v srednješolskem izobraževanju Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
46 Učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa Ministrstvo za infrastrukturo
47 Učitelj vožnje Ministrstvo za infrastrukturo
48 Upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 3000 kW Ministrstvo za infrastrukturo
49 Upravljalec kogeneracijskega postrojenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
50 Upravljalec kotlovskih naprav Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
51 Upravljalec male elektrarne Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
52 Upravljalec parne ali plinske turbine Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
53 Upravljalec vodne turbine Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
54 Upravljavec zavarovanega območja Ministrstvo za infrastrukturo
55 Vlakovni dispečer Ministrstvo za infrastrukturo
56 Vlakovodja Ministrstvo za infrastrukturo
57 Vodja energetike Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
58 Vodja energetskih naprav Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
59 Vodja obratovanja energetskega objekta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
60 Vodja premika Ministrstvo za infrastrukturo
61 Vodja priprave vode Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
62 Vodja vlaka Ministrstvo za infrastrukturo
63 Voznik progovnih vozil Ministrstvo za infrastrukturo
64 Vzdrževalec prog, objektov in opreme proge Ministrstvo za infrastrukturo
65 Vzdrževalec signalnovarnostnih naprav Ministrstvo za infrastrukturo
66 Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke Ministrstvo za infrastrukturo
67 Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme Ministrstvo za infrastrukturo
68 Zdravilec Ministrstvo za zdravje
69 Zobotehnik Ministrstvo za zdravje
Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.