English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov PRIHAJATE v Slovenijo Evidenca reguliranih poklicev Seznam 1 Natisni

Seznam 1

Poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva univerzitetna oziroma visokošolska diploma, pridobljena po izobraževanju in usposabljanju, ki je trajalo vsaj tri leta.

Regulirani poklic oz. dejavnost Ministrstvo pristojno za reguliranje poklica
1 Arhivist Ministrstvo za kulturo
2 Bibliotekar Ministrstvo za kulturo
3 Biolog v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje
4 Defektolog v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje
5 Delovni terapevt Ministrstvo za zdravje
6 Dietetik v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje
7 Diplomirana medicinska sestra specialistka Ministrstvo za zdravje
8 Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več Ministrstvo za infrastrukturo
9 Državni notranji revizor Ministrstvo za finance
10 Fizioterapevt Ministrstvo za zdravje
11 Geodet Inženirska zbornica Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
12 Inštruktor v višjem strokovnem izobraževanju Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
13 Inženir laboratorijske biomedicine Ministrstvo za zdravje
14 Klinični psiholog Ministrstvo za zdravje
15 Knjižničar v vzgoji in izobraževanju Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
16 Konservator-restavrator Ministrstvo za kulturo
17 Konservator Ministrstvo za kulturo
18 Kustos Ministrstvo za kulturo
19 Laboratorijski sodelavec v zdravstevni dejavnosti I Ministrstvo za zdravje
20 Logoped v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje
21 Magister farmacije specialist Ministrstvo za zdravje
22 Medicinski biokemik specialist Ministrstvo za zdravje
23 Medicinski fizik Ministrstvo za zdravje
24 Odgovorni geodet Inženirska zbornica Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
25 Odgovorni nadzornik in odgovorni nadzornik posameznih del Inženirska zbornica Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
26 Odgovorni projektant Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
27 Odgovorni revident Inženirska zbornica Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
28 Odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del Inženirska zbornica Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
29 Odgovorni vodja rudarskega revidiranja Ministrstvo za infrastrukturo
30 Okoljski izvedenec Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
31 Opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi – odgovorna oseba Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
32 Ortotik in protetik Ministrstvo za zdravje
33 Pomorski pilot Ministrstvo za infrastrukturo
34 Pooblaščenec za varstvo okolja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
35 Pooblaščeni prostorski načrtovalec z licenco »A« Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
36 Pooblaščeni prostorski načrtovalec z licenco »KA« Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
37 Pooblaščeni prostorski načrtovalec z licenco »P« Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
38 Poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več Ministrstvo za infrastrukturo
39 Preizkušeni državni notranji revizor Ministrstvo za finance
40 Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več Ministrstvo za infrastrukturo
41 Psiholog v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje
42 Radijski elektronik I. razreda Ministrstvo za infrastrukturo
43 Radijski elektronik II. razreda Ministrstvo za infrastrukturo
44 Radiološki inženir Ministrstvo za zdravje
45 Sanitarni inženir Ministrstvo za zdravje
46 Socialni delavec v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje
47 Sociolog v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje
48 Sodni cenilec Ministrstvo za pravosodje
49 Sodni izvedenec Ministrstvo za pravosodje
50 Sodni tolmač Ministrstvo za pravosodje
51 Specialist klinične logopedije Ministrstvo za zdravje
52 Specialist medicinske mikrobiologije Ministrstvo za zdravje
53 Strokovni delavec v športu Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
54 Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
55 Tehnični vodja energetskega objekta Ministrstvo za infrastrukturo
56 Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji Ministrstvo za infrastrukturo
57 Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu Ministrstvo za infrastrukturo
58 Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe Ministrstvo za infrastrukturo
59 Učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v vzgoji in izobraževanju Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
60 Učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v vzgoji in izobraževanju Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
61 Učitelj v glasbeni šoli Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
62 Učitelj v osnovni šoli Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
63 Upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več Ministrstvo za infrastrukturo
64 Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije Ministrstvo za pravosodje
65 Višji fizioterapevt Ministrstvo za zdravje
66 Vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanja plemenskih vrednosti domačih živali, postopki testiranja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
67 Vzgojitelj v domu Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.