English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov PRIHAJATE v Slovenijo Evidenca reguliranih poklicev Natisni

Evidenca reguliranih poklicev

Reguliran poklic oziroma regulirana poklicna dejavnost je tisti poklic oziroma poklicna dejavnost, katerih pogoje opravljanja določa zakon ali podzakonski akt. Vsi regulirani poklici in poklicne dejavnosti v Sloveniji so navedeni v Evidenci reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Seznam Opis
Seznam 1 Poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva univerzitetna oziroma visokošolska diploma, pridobljena po izobraževanju in usposabljanju, ki je trajalo vsaj tri leta
Seznam 2a Poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva višješolska diploma, pridobljena po izobraževanju in usposabljanju, ki je trajalo manj kot tri leta.
Seznam 2b Poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva spričevalo.
Seznam 2c Poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva potrdilo o kompetentnosti.
Seznam 3 Poklici oziroma dejavnosti, kjer kandidat nima možnosti izbire med prilagoditvenim obdobjem in preizkusom poklicne usposobljenosti.
Seznam 4 Dejavnosti za opravljanje katerih se zahteva splošno znanje, znanje s področja gospodarskega poslovanja ali poklicno znanje, sposobnosti ter poklicne izkušnje.
Seznam 5 Poklici oziroma dejavnosti, ki jih urejajo področne direktive.
Ključna beseda:
Regulirani poklic / dejavnost:
Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.