English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov PRIHAJATE v Slovenijo Natisni

PRIHAJATE v Slovenijo

Prost pretok oseb, ki je eden glavnih ciljev za povečanje mobilnosti znotraj EU, določen že v ustanovitvenih pogodbah Evropske skupnosti, vključuje koordinacije sistemov socialnih varnosti in državljanskih pravic in tudi vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij.

V ta namen je bila sprejeta Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Direktiva ureja sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij in omogoča državljanom držav članic EU dostop ter opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v državah članicah, pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane države članice gostiteljice.

Direktiva združuje in posodablja 15 obstoječih direktiv, ki zajemajo vsa pravila priznavanja, razen za nekatere poklice, ki jih obravnavajo posebne področne direktive (odvetniki, dejavnosti na področju strupenih snovi, zavarovalni posredniki, prometni sektor).

Nacionalna predpisa, ki urejata področje vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij v Sloveniji sta:

  • Zakon o postopku priznavanja poklicnih  kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/20, 92/07, 85/09 in 55/12),
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 109/11).

Obstajajo različni sistemi priznavanja poklicnih kvalifikacij, ki so razdeljeni v tri kategorije. Za vsako kategorijo veljajo določena pravila priznavanja:

  • »sektorski poklici« - gre za priznavanje na podlagi usklajevanja minimalnih pogojev usposobljenosti, kjer se upošteva načelo avtomatičnega priznavanja za sedem poklicev (zdravnik, medicinska sestra za splošno zdravstveno nego, zobozdravnik, veterinar, babica, diplomirani farmacevt in arhitekt),
  • priznavanje »poklicnih izkušenj« - gre za avtomatično priznavanje poklicnih izkušenj za poklice s področja obrti, trgovine in industrije,
  • »splošni sistem« priznavanja dokazil usposobljenosti - vsi ostali poklici z izjemo zgoraj navedenih poklicev.
Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.