English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov Pomoč in podpora Pojmovnik Natisni

Pojmovnik

Regulirani poklici oz. dejavnosti

Regulirani poklici oziroma dejavnosti so tisti poklici oziroma dejavnosti, katerih pogoje opravljanja določa zakon ali podzakonski akt.

Regulacija poklicev pomeni, da posamezne države v svoji pravni ureditvi postavljajo pogoje za vstop in/ali za opravljanje posameznega poklica. Razlogi držav za takšno odločitev so zelo različni in jih je težko postaviti na skupni imenovalec. V primerih zelo zahtevnih poklicev je regulacija skorajda pravilo (na primer zahtevana diploma medicinske fakultete za opravljanje poklica zdravnika). Pri ostalih poklicih, ki imajo nižjo stopnjo zahtevnosti ali pomembnosti z vidika zagotavljanja javnega zdravja in varnosti, pa se razlogi razlikujejo. 

Za samo regulacijo se največkrat navaja razlog zagotavljanja varnih in kakovostnih storitev ter možnosti nadzora.

V Sloveniji so regulirani poklici navedeni v Evidenci reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Pristojen organ

Pristojen organ je odgovoren za posamezen reguliran poklic.  Pristojni organi so lahko ministrstva ali pa strokovne zbornice in druge organizacije, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje določenih nalog določenih v področnem zakonu. Ta organ določa, ali lahko in na kakšen način lahko opravljate poklic v Sloveniji.

Enotne kontaktne točke (EKT)

Enotne kontaktne točke (EKT) ponudnikom storitev omogočajo, da po spletu uredijo vse upravne (administrativne) formalnosti v zvezi z opravljanjem storitev v posamezni državi članici.

Sistem IMI

Sistem IMI  je varna spletna aplikacija, ki nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom omogoča hitro in preprosto medsebojno sporazumevanje. V sistem vstopajo na spletu, za njegovo uporabo ni potrebna dodatna programska oprema.

Poklicne kvalifikacije

Poklicne kvalifikacije so celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti, ki jo je kandidat pridobil po programih izobraževanja in usposabljanja v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji. Na podlagi poklicne kvalifikacije je pridobil pravico do opravljanja določenega poklica oziroma dejavnosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji in se izkažejo s potrdilom o kompetenci, spričevalom o uspešno dokončanem srednješolskem programu in diplomo, ki potrjuje uspešno dokončano šolanje, kot tudi morebitne poklicne izkušnje, pridobljene pri opravljanju poklica oziroma dejavnosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji.

 

Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.