English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov Pomoč in podpora Natisni

Pomoč in podpora

Ne glede na to, da notranji trg v splošnem deluje dobro, se boste največkrat zelo težko izognili napakam ali težavam pri uveljavljanju vaših zakonsko določenih pravic.

Lahko se zgodi, da vam oblasti ne bodo hotele priznati vaše diplome ali strokovne usposobljenosti, lahko da boste imeli težave pri registraciji vašega motornega vozila, morda se bo kaj zataknilo tudi pri pravicah, ki izhajajo iz zaposlitve, socialnega varstva, dohodnine ali pri volilnih pravicah. Niti ni izključena možnost, da se bo vaše podjetje soočilo z upravnimi ovirami, dodatnimi nacionalnimi zahtevami glede proizvodov, ki jih drugi že tržijo v drugih državah članicah EU, ali pa s težavami, povezanimi s povračilom DDV.

Te težave včasih nastanejo zaradi pomanjkanja informacij o vaših pravicah v Evropi in postopkih v drugih državah članicah EU. V takih primerih se lahko zatečete k portalu "Tvoja  Evropa" na spletnem strežniku Europa, ki vam bo pomagal pojasniti marsikatero zadevo.

 

Tvoja Evropa

Tvoja Evropa - nasveti je javna svetovalna storitev EU. Svetujejo pravni strokovnjaki Evropske civilne pobude, ki to storitev opravlja po pogodbi z Evropsko komisijo. Ekipa pravnih strokovnjakov pokriva vse uradne jezike EU ter dobro pozna pravo EU in nacionalno pravo vseh držav EU. Tvoja Evropa - nasveti ponuja brezplačne in hitre nasvete glede vaših pravic v EU.

Na službo Tvoja Evropa - nasveti lahko svoja vprašanja naslovite:

  • posamezniki, ki so državljani Evropske unije, Norveške, Islandije ali Lihtenštajna;
  • državljani drugih držav - če so družinski člani državljana EU ali prebivalca države EU;
  • evropske/nacionalne službe za informacije in svetovanje v imenu posameznikov;
  • podjetja s sedežem v EU.

Tvoja Evropa - nasveti tesno sodeluje z mrežo SOLVIT, ki pomaga pri sporih med posamezniki ali podjetji in državnimi organi v drugi državi članici, kadar gre za morebitno napačno uporabo zakonov EU.

 

Mreža Eures

Mreža EURES zagotavlja informacije, svetovanja in storitev iskanja kandidatov/zaposlitve (usklajevanja ponudbe del in povpraševanja po njih) delavcem in delodajalcem kakor tudi državljanom, ki želijo izkoristiti prednosti, ki jih ponuja načelo prostega pretoka oseb. EURES je mreža ljudi, ki jo sestavlja več kot 850 EURES-ovih svetovalcev, ki so vsakodnevno v stiku z iskalci zaposlitve in delodajalci iz celotne Evrope.

V evropskih čezmejnih regijah igra EURES pomembno vlogo pri informiranju in reševanju raznovrstnih problemov, povezanih s čezmejnim prevozom na delo in z njega, s katerimi se srečujejo delavci in delodajalci.

EURES je bil ustanovljen leta 1993 kot mreža za sodelovanje med Evropsko komisijo in javnimi zavodi za zaposlovanje iz držav članic EGS (držav članic EU ter Norveške, Islandije in Lihtenštajna) ter drugimi partnerskimi organizacijami. V mreži EURES sodeluje tudi Švica. Združeni viri EURES-ovih članov in partnerskih organizacij tvorijo trdne temelje za mrežo EURES, ki omogoča nudenje visoko kakovostnih storitev delavcem in delodajalcem.

 

Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.