English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov ODHAJATE iz Slovenije Potrdila o poklicnih kvalifikacijah v Sloveniji Dokazovanje za neregulirane poklice v RS Natisni

Dokazovanje za neregulirane poklice v RS

V kolikor poklic v Sloveniji ni reguliran, v državi kjer bi poklic radi opravljali pa je le ta reguliran, se od vas lahko zahteva predložitev določenih dokumentov. Sami lahko izbirate katerega od spodaj naštetih dokumentov boste predložili:

Če ste samozaposlena oseba lahko predložite:

  • dovoljenje za opravljanje poklica ali
  • kopijo trgovskega ali gospodarskega registra ali registra podjetij ali
  • potrdilo poklicnih združenj.

Če ste zaposlena oseba lahko predložite:

  • potrdilo poklicnih združenj ali
  • dovoljenje za opravljanje poklica ali
  • potrdilo delodajalca, s katerim potrjujete, vsaj dvoletne poklicne izkušnje v preteklih desetih letih, skupaj s potrdilom o plačanih socialnih prispevkih ali dokazilom o plačilu davkov.

 

Če pa zgoraj navedeni dokumenti ne potrjujejo, da vam ni prepovedano opravljanje poklica v Sloveniji,  se od vas  lahko zahteva kateri izmed naslednjih dokumentov:

  • potrdilo iz kazenske evidence ali
  • potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda pristojni organ (sodišče ali policija) ali
  • potrdilo poklicnih združenj.
Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.