English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov O nas Kontaktni podatki Natisni

Kontaktni podatki

Kontaktna točka za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij v Republiki Sloveniji je v skladu z 57. členom Direktive 2005/36/ES:

 • MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 
 • Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
 • T: +386 1 369 76 04
 • F: +386 1 369 76 69
 • E: ppk.mddsz(at)gov.si
     
 • Irena Kuntarič Hribar
  vodja Sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje
  T: +386 1 369 76 04
  F: +386 1 369 76 69
  E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si


Naloge kontaktne točke:

 • kandidatom in kontaktnim točkam drugih držav članic EU, EGP in Švicarski konfederaciji sporoča podatke, potrebne za priznavanje poklicnih kvalifikacij po tem zakonu, vključno s podatki o predpisih, ki urejajo socialno varnost, in kodeksi poklicne etike;
 • v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi ter drugimi pristojnimi organi in drugimi kontaktnimi točkami pomaga kandidatom pri uveljavljanju njihovih pravic. 


Kontaktne točke v drugih državah članicah:

Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.