English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov Medijsko središče Novice Natisni

Arhiv novic

|  RSS
4.6.2013 | Objavljen je državni spletni portal EUGO Slovenia - Slovenia Business Point

Spletni  portal (")je namenjen predstavitvi  informacij  o pogojih za opravljanje reguliranih dejavnosti  in poklicev v Republiki Sloveniji.  Na ta način Slovenija  izpolnjuje zaveze evropskih direktiv in omogoča  prijaznejše in lažje poslovanje na trgu  v Republiki Sloveniji. Spletni portal se bo v nadaljevanju še razvijal (projekt traja do leta 2...


4.6.2013 | Stroški postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij

V prilogi Zakona o upravnih taksah (")so stroški vodenja postopka navedeni pod taksno tarifo, in sicer pod točko III Potrdila (taksna številka 7). Upravno takso je potrebno poravnati na račun pristojnega organa. (")


21.8.2012 | Dopolnitev Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU)

ZPKEU-C v 2. členu opredeljuje upravičence, ki želijo v RS kot zaposlene ali samozaposlene osebe opravljati določen reguliran poklic oz. dejavnost, novela zakona tako podeljujejo pravico do priznanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica tudi: visokokvalificiranim državljanom tretjih držav (Direktiva Sveta ...


28.5.2012 | Deregulacija poklicev - med javnim interesom in konkurenčnostjo

 Avtorji se v svojem delu lotijo obsežne in zanimive teme o deregulaciji poklicev. Slovenija, po njihovih navedbah, sodi med tiste države EU, ki imajo največje število reguliranih poklicev. Ključni cilj dela predstavlja oblikovanje predloga sistemskega pristopa k deregulaciji poklicev v Sloveniji, pri čemer avtorji izhajajo iz načela zagotavljanja ustrezneg...


7.3.2012 | Vabimo vas na konferenco z naslovom Deregulacija poklicev in slovensko ogrodje kvalifikacij - med javnim interesom in konkurenčnostjo

Priložen je tudi program konference.  Vabilo na konferenco  Program konference Obvezna je predhodna prijava na elektronski naslov pr@fm-kp.si (").  Lepo vabljeni na Obalo.


20.12.2011 | Evropska Komisija sprejela predlog o spremembi Direktive 2005/36/ES

19. decembra 2011 je Evropska Komisija sprejela predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe o upravnem sodelovanju v okviru informacijskega sistema notranjega trga ("), katerega cilj je poenostavitev pravil za mobilnost strokovnjakov v EU. Predlog temelji na »zeleni knji...


Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.