English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov Medijsko središče Natisni
21.8.2012 | RSS

Dopolnitev Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU)


V juliju je pričel veljati Zakon o dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-C).

ZPKEU-C v 2. členu opredeljuje upravičence, ki želijo v RS kot zaposlene ali samozaposlene osebe opravljati določen reguliran poklic oz. dejavnost, novela zakona tako podeljujejo pravico do priznanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica tudi:

  • visokokvalificiranim državljanom tretjih držav (Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve),
  • državljanom tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas),
  • državljanom tretjih držav ali osebam brez državljanstva, ki se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito (Direktivo Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite),
  • državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki imajo pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (Direktiva Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic).Arhiv novic  |

Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.