Kaj je reguliran poklic?

Reguliran poklic ali zakonsko urejena poklicna dejavnost je poklic ali poklicna dejavnost, za katerega so pogoji za delo v določenem zakonsko urejenem poklicu v Republiki Sloveniji določeni z zakoni in podzakonskimi akti. Vsi zakonsko urejeni poklici in poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji so v registru reguliranih poklicev ali poklicev v Republiki Sloveniji.

Vsem prosilcem, ki želijo opravljati regulirani poklic v Republiki Sloveniji svetujemo, da se za vsak poklic (ministrstvo, strokovna zbornica ali druga strokovna organizacija) obrnejo na pristojni organ, ki zagotavlja potrebne informacije o tem, kako opravljati reguliran poklic v Sloveniji. Pristojni organ za vsako poklicno dejavnost je naveden na seznamu zakonsko urejenih poklicev na naši spletni strani. Pristojni organ vam bo dal podrobnejše informacije in navodila o tem, kaj storiti in katere postopke je potrebno za pričetek dela reguliranega poklica v Republiki Sloveniji.

Prost pretok delavcev, je eden od glavnih ciljev za povečanje mobilnosti v EU in je določen v ustanovitvi pogodb ES, poleg prostega gibanja delavcev vključuje tudi usklajevanje sistemov socialne varnosti in državljanskih pravic ter vzajemno priznavanje kvalifikacij.

V ta namen je bila sprejeta Direktiva 2005/36 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij ; ureja sistem priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU in opravljanje reguliranih poklicev ali dejavnosti v drugih državah članicah pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane države članice gostiteljice.

Direktiva 2005/36 / ES, ki je začela veljati 20. oktobra 2007, konsolidira in posodablja 15 prejšnjih direktiv, ki zajemajo vsa pravila priznavanja, z izjemo nekaterih poklicev, ki jih urejajo posebne sektorske direktive (odvetniki, dejavnosti na področju strupenih snovi , zavarovalni posredniki, prometni sektor).

Dodatne informacije oziroma vse, kar vas utegne zanimati v zvezi s poklicnimi kvalifikacijami, najdete v uporabniškem priročniku – dokumentu, ki ga Evropska komisija pripravi v informativne namene: “66 VPRAŠANJ, 66 ODGOVOROV”.

V Republiki Sloveniji postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij urejajo naslednji pravni instrumenti, s katerimi je Direktiva 2005/36 prenesena v slovensko zakonodajo (poleg drugih sektorskih predpisov):

  • Zakon o priznavanju kvalifikacij državljanov držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in švicarske konfederacije o dostopu do reguliranih poklicev in strokovnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/2002 , 92/2007 , 85) / 2009 );
  • Pravilnik o postopku priznavanja kvalifikacij državljanov držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije v zvezi z dostopom do reguliranih poklicev in poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 23/2008 );

Seznam: Regulirani poklici v Republiki Sloveniji

Kliknite na poklic za več informacij o poklicu in pristojnih organih.

 

V sledečem članku vam predstavljamo na kaj morate paziti pri nakupu rabljenega prenosnika.  Macbook rabljeni računalniki na TrueCAD.si bodo odlična izbira za vašo delovno postajo.

1: Preverite dejansko starost prenosnika

Starost prenosnika se ne šteje od takrat, ko ga je kupil prvotni lastnik. Macbook prenosniki so izdelani v generacijah; običajno dvakrat na leto. Čeprav ni novih objav ali sprememb v ceni, lahko obstajajo precejšnje razlike, če ste kupili dva različna prenosnika v razmaku 10 mesecev.

Prižgite svoj Macbook, kliknite na Apple ikono v zgornjem levem kotu in pobrskajte v razdelku »O mojem Macu«. Pojavi se novo okno, ki na novejših računalnikih prikazuje serijsko številko, pri starejših računalnikih pa morate dvakrat klikniti številko različice. Serijska številka je tudi zabeležena na spodnji strani prenosnika. Na podlagi serijske številke lahko na Applovi spletni strani preverite kateri generaciji Macbookov pripada vaš prenosnik. Prav tako lahko s tem pridobite podatek o garanciji, ter podrobnosti o vašem modelu.