Kaj je reguliran poklic?

Reguliran poklic ali zakonsko urejena poklicna dejavnost je poklic ali poklicna dejavnost, za katerega so pogoji za delo v določenem zakonsko urejenem poklicu v Republiki Sloveniji določeni z zakoni in podzakonskimi akti. Vsi zakonsko urejeni poklici in poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji so v registru reguliranih poklicev ali poklicev v Republiki Sloveniji.

Vsem prosilcem, ki želijo opravljati regulirani poklic v Republiki Sloveniji svetujemo, da se za vsak poklic (ministrstvo, strokovna zbornica ali druga strokovna organizacija) obrnejo na pristojni organ, ki zagotavlja potrebne informacije o tem, kako opravljati reguliran poklic v Sloveniji. Pristojni organ za vsako poklicno dejavnost je naveden na seznamu zakonsko urejenih poklicev na naši spletni strani. Pristojni organ vam bo dal podrobnejše informacije in navodila o tem, kaj storiti in katere postopke je potrebno za pričetek dela reguliranega poklica v Republiki Sloveniji.

Prost pretok delavcev, je eden od glavnih ciljev za povečanje mobilnosti v EU in je določen v ustanovitvi pogodb ES, poleg prostega gibanja delavcev vključuje tudi usklajevanje sistemov socialne varnosti in državljanskih pravic ter vzajemno priznavanje kvalifikacij.

V ta namen je bila sprejeta Direktiva 2005/36 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij ; ureja sistem priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU in opravljanje reguliranih poklicev ali dejavnosti v drugih državah članicah pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane države članice gostiteljice.

Direktiva 2005/36 / ES, ki je začela veljati 20. oktobra 2007, konsolidira in posodablja 15 prejšnjih direktiv, ki zajemajo vsa pravila priznavanja, z izjemo nekaterih poklicev, ki jih urejajo posebne sektorske direktive (odvetniki, dejavnosti na področju strupenih snovi , zavarovalni posredniki, prometni sektor).

Dodatne informacije oziroma vse, kar vas utegne zanimati v zvezi s poklicnimi kvalifikacijami, najdete v uporabniškem priročniku – dokumentu, ki ga Evropska komisija pripravi v informativne namene: “66 VPRAŠANJ, 66 ODGOVOROV”.

V Republiki Sloveniji postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij urejajo naslednji pravni instrumenti, s katerimi je Direktiva 2005/36 prenesena v slovensko zakonodajo (poleg drugih sektorskih predpisov):

  • Zakon o priznavanju kvalifikacij državljanov držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in švicarske konfederacije o dostopu do reguliranih poklicev in strokovnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/2002 , 92/2007 , 85) / 2009 );
  • Pravilnik o postopku priznavanja kvalifikacij državljanov držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije v zvezi z dostopom do reguliranih poklicev in poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 23/2008 );

Seznam: Regulirani poklici v Republiki Sloveniji

Kliknite na poklic za več informacij o poklicu in pristojnih organih.