English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Kaj delamo?

Državljanom in kontaktnim točkam drugih držav članic EU, EGP, in Švicarski konfederaciji sporočamo podatke, potrebne za priznavanje poklicnih kvalifikacij predvidene z Direktivo 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, vključno s podatki o predpisih, ki urejajo socialno varnost, in kodeksi poklicne etike.

Državljanom pomagamo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi ter drugimi pristojnimi organi in drugimi kontaktnimi točkami pri uveljavljanju njihovih pravic, ki izhajajo iz Direktive 2005/36/ES.

V kolikor želite opravljati reguliran poklic v Sloveniji vam bomo svetovali, kateri postopki so potrebni za priznanje poklicne kvalifikacije.

V kolikor boste opravljali začasno/čezmejno storitev v Sloveniji, vam bomo svatovali, kako uredite in pridobite ustrezna dovoljenja.

Kdo smo?

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je imenovano za nacionalno kontaktno točko za priznavanje poklicnih kvalifikacij v Sloveniji je vzpostavilo spletno stran VPPK (Vzajemno Priznavanje Poklicnih Kvalifikacij).

Naloga nacionalne kontaktne točke je nuditi pomoč mobilnim strokovnjakom, ki prihajajo ali odhajajo iz Slovenije.

Smo del širše mreže kontaktnih točk v celotni Evropski uniji (EU), Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), in Švici.

Novice & Članki

Povezave

Vse, kar vas zanima o priznavanju poklicnih kvalifikacij si lahko preberete v dokumentu, ki ga je pripravila Evropska komisija:

 66 vprašanj 66 odgovorov

 


 
 
Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.